เครื่องตัดเนื้อหมู - เจิ้งโจว Newin เครื่องจักร CO., Ltd.

เครื่องตัดเนื้อหมู

เครื่องตัดเนื้อ QV เครื่องตัดแบบชั้นเดียวตัดชิ้นเนื้อครั้งเดียวสองครั้งเพื่อหั่นฝอยจากนั้นตัดชิ้นที่สามเป็นธัญพืช สามารถใช้สำหรับหั่นเนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อแกะ, เนื้อไก่, ฯลฯ