เครื่องตัดเนื้ออุตสาหกรรม

เครื่องตัดเนื้ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่พิเศษเครื่องมือประกอบเนื้อสัตว์ที่ใช้แล้วทิ้งเป็นชิ้นสองเนื้อสัตว์ที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อหั่นเป็นชิ้นเล็กเนื้อแล้วตัดเป็นธัญพืช

รหัสสินค้า: DL หมวดหมู่: