เครื่องตัดเนื้ออุตสาหกรรม

เสริมเครื่องตัดเนื้ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่, เครื่องมือประกอบเนื้อสัตว์ที่ใช้แล้วทิ้งเป็นชิ้น, เนื้อสัตว์ที่ใช้แล้วทิ้งสองตัดเป็นเนื้อหั่นแล้วหั่นเป็นธัญพืช

รหัสสินค้า: QD หมวดหมู่: